top of page

Iedereen kan schrijven. De een heeft een vlotte pen, terwijl een ander stevig leunt op de schrijfkwaliteiten van een eindredacteur. Dit laatste gebeurt nogal eens. Vaak ontvangen wij teksten, geschreven door wetenschappers of andere professionals. Inhoudelijk staat de tekst als een huis, maar vormtechnisch is er nog veel te winnen.

 

Onze tekstschrijvers reviseren en redigeren. Ze geven de teksten een logische structuur, herformuleren zinnen en kijken of de terminologie, de stijl en het taalgebruik goed aansluiten op de lezer. Uiteraard zorgen ze ook voor een foutloze spelling en interpunctie. Met deze revisie- of redactieslag tillen ze de leesbaarheid van de tekst naar hetzelfde hoge niveau als de inhoud.

Reviseren & redigeren
bottom of page